رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین حجم نمونه در مطالعات بهداشتی "


شماره مدرک : ‭۷۷۰۹‬
عنوان و نام پديدآور : تعیین حجم نمونه در مطالعات بهداشتی/ ‭S. Lemeshow, S. Klwanga‬؛ کاظم محمد، محسن صانعی
مشخصات ظاهري : ‮‭۹۵‬ص.‬: جدول
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت پژوهشی، ‭۱۳۷۱‬.
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : عنوان اصلی: ‭Sample size determination in health studies ...‬.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : بهداشت- نمونه پژوهشی
رده بندی کنگره : ‭WA۹۵۰‬‭ل۲۸۹ت ۱۳۷۱‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : لان‍گ‍ا، ک‍اگ‍وا
: ‭Lwanga, S. Kaggwa
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : محمد، کاظم، مترجم
: صانعی، محسن، مترجم همکار
: سازمان بهداشت جهانی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۷۵۴۸۴موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۵۴۸۶موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۵۴۸۷موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۵۴۸۸موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۵۵۵۴موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۵۵۵۵موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۵۵۵۶موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۳۳۷۸موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۹۸۹۵موجود‭‬
دانشکده بهداشت۹۰۵۱۷موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۵۴۸۵موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۸۶۳۲۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۳۹۴۸۱موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه جی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه جی۸۱۴۳۷۱موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
آموزشکده سلامت خمینی شهر۴۷۵موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۲۱۹۸موجود‭‬
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۲۸۳۵موجود‭‬
مرکز توسعه۲۸۶۷۱موجود‭‬
مرکز توسعه۲۸۶۸۱موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی شهید بهشتی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی شهید بهشتی۱۸۵۲موجود‭‬
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۷۸۲۲موجود‭‬
کتابخانه دانشکده توانبخشی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده توانبخشی۵۰۵۱موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۵۰۶۱موجود‭‬
مرکز پزشکی 9 دی خمینی شهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی 9 دی خمینی شهر۱۲۷۹۱موجود‭‬
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۶۳۳۵موجود‭‬
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۷۷۰۰۸۱موجود‭‬
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۸۶۰۰موجود‭‬
نظرسنجی