رکورد قبلیرکورد بعدی

" شیوه بهره‌گیری از کتابخانه‌های پزشکی "


شماره مدرک : ‭۳۳۸۳‬
عنوان و نام پديدآور : شیوه بهره‌گیری از کتابخانه‌های پزشکی/ لسلی ت. مورتن؛ ترجمه: زاهد بیگدلی
مشخصات ظاهري : ‮ ‭۱۸۵‬ص.‬
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران، ‭۱۳۷۱‬.
يادداشتهاي کلي : این کتاب ترجمه و ویرایش مستقیم از متن اصلی می‌باشد
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : عنوان اصلی: ‭How to use a medical library‬.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : کتابخانه‌های پزشکی
رده بندی کنگره : ‭Z۶۷۵‬‭/پ۴م۹ ۱۳۷۱‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : مورتن، لسلی ت.
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : بیگدلی، زاهد، مترجم
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۷۸۱۶۷۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۸۱۶۸۱موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی الزهرا (س)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی الزهرا۱۴۰۶موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۸۹۸۲موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۸۹۸۳موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
آموزشکده سلامت خمینی شهر۵۳۴۴موجود‭‬
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۲۲۴۲۱موجود‭‬
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۴۳۷۱موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۵۰۱۲موجود‭‬
کتابخانه دانشکده توانبخشی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده توانبخشی۱۵۹۰۱موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
1 - کتابخانه مرکزی دانشگاه۹۱۰۶۸موجود‭‬
1 - کتابخانه مرکزی دانشگاه۹۱۰۶۹موجود‭‬
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۶۸۵۰موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۶۸۵۱موجود‭‬
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۷۶۸۵۲۱موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۷۶۸۵۳۱موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۷۶۸۵۴۱موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۷۸۴۹۷۱موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۷۹۰۰۰۱موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۷۹۰۰۱۱موجود‭‬
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۸۳۵۲۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۸۳۵۳۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۹۵۵۸۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۹۵۵۹۱موجود‭‬
نظرسنجی