رکورد قبلیرکورد بعدی

" چگونه یک طرح پژوهشی بنویسیم "


شماره مدرک : ‭۹۶۰۱‬
عنوان و نام پديدآور : چگونه یک طرح پژوهشی بنویسیم/ پیمان ادیبی، مهدی راستی اردکانی
مشخصات ظاهري : ‮‭۱۱۳‬ص.‬: جدول
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی، ‭۱۳۷۴‬.
فروست : (از سری کتابهای پژوهش در پزشکی؛ ‌۱‬)
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر : کتابنامه
: واژه‌نامه
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : فن نگارش- پزشکی
ساير رده بندي ها : ‭WZ۳۴۵‬‭‮الف‬۳۵۱چ ۱۳۷۴‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ادی‍ب‍ی‌، پ‍ی‍م‍ان‌
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : راستی اردکانی، مهدی، نویسنده همکار
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۹۱۱۵۶در امانت‭۱۳۹۷/۰۸/۱۱‬
دانشکده بهداشت۸۹۳۴۹موجود‭‬
دانشکده بهداشت۹۰۵۲۹موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی الزهرا (س)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی الزهرا۳۵۱۷موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۳۵۱۸۲موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۹۶۹۴موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۱۹۵۹۷موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۱۵۹۳۹موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۲۳۱۸۷موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۲۸۲۵۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۰۰۳۴موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۳۹۸۲موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
آموزشکده سلامت خمینی شهر۳۰۲۰موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۳۰۲۱موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۳۰۲۲موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۴۶۶۳موجود‭‬
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۲۲۴۴موجود‭‬
مرکز توسعه۲۲۹۷موجود‭‬
مرکز توسعه۲۲۹۸موجود‭‬
مرکز توسعه۲۲۹۹۲موجود‭‬
مرکز توسعه۸۰۸۳موجود‭‬
مرکز توسعه۸۰۸۵موجود‭‬
مرکز توسعه۸۰۸۴در امانت‭۱۴۰۳/۰۵/۳۱‬
مرکز توسعه۲۳۰۰۲موجود‭‬
مرکز توسعه۲۳۰۱۲موجود‭‬
مرکز توسعه۴۴۷۴موجود‭‬
مرکز توسعه۸۰۸۶موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی شهید مدرس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی شهید مدرس۲۴۸۲موجود‭‬
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۳۲۲۱موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۱۳۲۲۹موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۱۳۲۳۰موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۱۳۲۹۱موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۱۳۲۳۱موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۱۹۲۶۰موجود‭‬
کتابخانه دانشکده توانبخشی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده توانبخشی۴۴۷۷موجود‭‬
مرکز پزشکی 9 دی خمینی شهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی 9 دی خمینی شهر۸۶۸۲موجود‭‬
مرکز پزشکی 9 دی خمینی شهر۸۶۸۳۱موجود‭‬
مرکز پزشکی 9 دی خمینی شهر۱۴۱۲۴موجود‭‬
مرکز تحقیقات قلب و عروق
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تحقیقات قلب و عروق۸۵۵۳موجود‭‬
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۸۴۰۹۱موجود‭‬
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۶۸۸۰موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۷۹۶۰موجود‭‬
نظرسنجی