رکورد قبلیرکورد بعدی

" نمایه‌نامه مدارک غیر کتابی موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی ایران "


شماره مدرک : ‭۱۱۷۶‬
عنوان و نام پديدآور : نمایه‌نامه مدارک غیر کتابی موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی ایران/ مرکز اسناد و مدارک علمی
مشخصات ظاهري : ‮ج‬
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: وزارت آموزش عالی مرکز اسناد و مدارک علمی، ‭۱۳۵۷‬-.
يادداشتهاي کلي : جلد اول این کتاب در سال‭ ۱۳۵۷ ‬منتشر شده و شماره‌های‭ ۱ ‬تا‭ ۵۰۰ ‬را شامل می‌شود. جلد دوم در سال‭ ۱۳۶۲ ‬منتشر شده است
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : ص. ع. به انگلیسی:‭Index of the non-Book materials available in iranian Documentation center‬.
يادداشتهاي مربوط به مندرجات : ج.۲: ش.‭ ۵۰۱ ‬تا‭۱۰۰۰ ‬.- ج.۳: ش.‭۱۵۰۰-۱۰۰۰ ‬.- ج.۴: ش.‭۲۰۰۰-۱۵۰۰ ‬.- ج.۵: ش.‭۲۵۰۰-۲۰۰۰ ‬.- ج.۶: ش.‭۳۰۰۰-۲۵۰۰ ‬.- ج.‭۸-۷ ‬: ش.‭۴۰۰۰-۳۰۰۰ ‬.- ج.‭۱۲-۹ ‬: ش.‭۶۰۰۰-۴۰۰۰ ‬.- ج.‭۱۶-۱۳ ‬: ش.‭۸۰۰۰-۶۰۰۰ ‬
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ایران، وزارت فرهنگ و آموزش علمی، مرکز اسناد و مدارک علمی- کتابخانه- فهرستها
رده بندی کنگره : ‭Z۶۶۴‬‭/‮الف‬۹ن۸،‮ج‌‬‬م
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۷۴۵۹۸۵موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۴۶۰۴۵موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۴۶۱۵۲موجود‭‬
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۱۷۶موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۶۹۳۹۳۷موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۶۹۳۹۴۱۳موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۶۹۳۹۵۹موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۷۷۲۴۱۲موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۷۷۲۴۲۳موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۹۴۴۶۰۳موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۹۴۴۷۸۱موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۹۵۵۲۸۱موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۹۵۵۲۹۱موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۹۵۵۳۰۱موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۹۵۵۳۱۱موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۹۵۶۳۶۴موجود‭‬
نظرسنجی