رکورد قبلیرکورد بعدی

" پرستاری کودکان مارلو "


شماره مدرک : ‭۱۱۱۵۸‬
عنوان و نام پديدآور : پرستاری کودکان مارلو/ ترجمه سونیا آرزومانیانس
مشخصات ظاهري : ‮‭۶۲۲‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: نشر و تبلیغ بشری، ‭۱۳۷۵‬.
شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) : ‭۹۶۴۵۹۸۲۸۸X‬
: ‭۹۶۴۵۸۲۸۸‬
يادداشتهاي کلي : چاپ پنجم:‭۱۳۷۹ ‬، چاپ دهم:‭۱۳۸۳ ‬
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : عنوان اصلی: ‭Textbook of paediatric‬.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : پرستاری کودکان
ساير رده بندي ها : ‭WY۱۵۹‬‭م۱۳۳پ ۱۳۷۵‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : م‍ارل‍و، داروت‍ی‌
: ‭Marlow, dorothy R.
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : آرزومانیانس، سونیا ، مترجم
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز پزشکی الزهرا (س)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
وجین، مفقودی و سایر مرکز پزشکی الزهرا۳۷۵۸موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
آموزشکده سلامت خمینی شهر۳۲۱۱موجود‭‬
کتابخانه بیمارستان شهید منتظری نجف آباد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
بیمارستان شهید منتظری نجف آباد۳۲۱۴موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی شهید مدرس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی شهید مدرس۲۲۲۴موجود‭‬
مرکز پزشکی 9 دی خمینی شهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی 9 دی خمینی شهر۹۵۷۴موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی کاشانی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی کاشانی۶۳۶۶موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی عیسی بن مریم
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی عیسی بن مریم۱۵۷۸موجود‭‬
مرکز پزشکی عیسی بن مریم۱۶۲۴موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه شهید خرازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه شهید خرازی۳۸۵۶موجود‭‬
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۸۵۹۳۲موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۸۵۹۳۵موجود‭‬
نظرسنجی