رکورد قبلیرکورد بعدی

" مجموعه پرسشهای تفکیکی‭ ۱۴ ‬دوره امتحان جامع علوم پایه پزشکی و‭ ۳ ‬دوره امتحان جامع علوم پایه دندانپزشکی با پاسخهای تشریحی و ذکر منابع به تفکیک "


شماره مدرک : ‭۱۱۱۴۳‬
عنوان و نام پديدآور : مجموعه پرسشهای تفکیکی‭ ۱۴ ‬دوره امتحان جامع علوم پایه پزشکی و‭ ۳ ‬دوره امتحان جامع علوم پایه دندانپزشکی با پاسخهای تشریحی و ذکر منابع به تفکیک/ گردآورندگان نوید علی‌یاری زنوز؛ زیر نظر مالک نژاد...[و دیگران]
مشخصات ظاهري : ‮ج‬
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده، ‭۱۳۷۵‬-.
شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) : ‭۹۶۴۴۵۶۱۱۰۴ ‬
: ‭۹۶۴۴۵۶۱۱۱۲‬
: ‭۹۶۴۴۵۶۱۱۲۰‬
: ‭۹۶۴۴۵۶۱۱۳۹‬
: ‭۹۶۴۴۵۶۱۱۴۷‬
: ‭۹۶۴۴۵۶۱۰۷۷ ‬
: ‭۹۶۴۴۵۶۱۰۸۲ ‬
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر : کتابنامه
يادداشتهاي مربوط به مندرجات : ج۱. میکروب‌شناسی، انگل‌شناسی.- ج۲. جنین‌شناسی، روانشناسی، زبان تخصصی.- ج۳. فیزیولوژی...- ج۴. بیوشیمی، تغذیه، ژنتیک.- ج۵. ایمونولوژی، بهداشت، آمار.- ج۶. پاتولوژی، بافت‌شناسی، فیزیک پزشکی.- ج۷. آناتومی ... .- ج‭ ۴۰۰ .۸‬پرسش با پاسخ تشریحی علوم پایه ... .- ج‭ ۴۰۰ .۹‬پرسش با پاسخ تشریحی ...
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : پزشکی- پرسشهای امتحانی
: دندانپزشکی- پرسشهای امتحانی
عنوان روي جلد : عنوان روی جلد(چاپ دوم) به غلط ...‭ ۴ ‬دوره ... نوشنه شده است.
رده بندی کنگره : ‭W۱۸/۲‬‭ع۸۷۲م‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : علی‌یاری زنوز، نوید، گردآورنده
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : علیزاده صوری، علی
: شاهرخی، پیمان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز پزشکی الزهرا (س)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
وجین، مفقودی و سایر مرکز پزشکی الزهرا۱۳۱۹۰موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی15 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۳۳۶۸‭W۱۸/۲ ع۸۷۲م‬موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۴۴۲۰‭W۱۸/۲ ع۸۷۲م‬موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۷۹۶۳‭W۱۸/۲ ع۸۷۲م‬۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۷۹۶۴‭W۱۸/۲ ع۸۷۲م‬۶موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۷۹۷۳‭W۱۸/۲ ع۸۷۲م‬۷موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۷۹۷۵‭W۱۸/۲ ع۸۷۲م‬۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۷۹۷۷‭W۱۸/۲ ع۸۷۲م‬۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۷۹۷۸‭W۱۸/۲ ع۸۷۲م‬۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۷۹۷۹۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۷۹۸۴۵موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۷۹۸۶۶موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۷۹۸۷۷موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۷۹۸۸۷موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۸۴۹۳۷موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۸۴۹۶۶موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه شهید ردانی پور
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه شهید ردانی پور۷۴۷۲۱موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه کرمانی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه کرمانی۱۳۲۹۳۳موجود‭‬
خوابگاه کرمانی۱۳۳۱۴۷موجود‭‬
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی15 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۸۷۴۱۶موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۸۷۴۲۶موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۸۷۴۳۶موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۸۷۴۴۹موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۸۷۴۵۹موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۸۷۴۶۹موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۸۷۴۷۹موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۸۷۴۸۹موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۸۷۵۴۸موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۸۷۵۵۸موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۸۷۵۶۸موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۸۷۵۷۸موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۸۷۵۸۸موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۸۷۵۹۱موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۸۷۶۰۱موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه میرباقری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه میرباقری۱۵۵۰۶۲موجود‭‬
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۲۳۲۷موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۲۳۲۸موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۲۳۳۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۲۳۳۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۲۳۳۵موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۲۷۰۲۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۲۷۰۳۳موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۳۳۱۲۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۳۷۳۶۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۴۶۱۰۳موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۴۷۳۱۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۴۷۳۲۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۴۷۳۳۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۶۵۱۶۳موجود‭‬
نظرسنجی