رکورد قبلیرکورد بعدی

" فیزیولوژی پزشکی "


شماره مدرک : ‭۱۱۴۴۱‬
عنوان و نام پديدآور : فیزیولوژی پزشکی/ آرتور گایتون، جان هال؛ ترجمه: فرخ شادان
مشخصات ظاهري : ‮ج.‬: مصور، جدول، نمودار
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: چهر، ‭۱۳۷۵‬-.
شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) : ‭۹۶۴۴۰۹۰۳۱۴‬
: ‭۹۶۴۴۰۹۰۲۹۲‬
يادداشتهاي کلي : کتاب حاضر ترجمه چاپ نهم‭ ۱۹۹۶ ‬از متن اصلی می‌باشد
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : عنوان اصلی: ‭Textbook of medical physiology, th ed. 1996‬.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏ فیزیولوژی
ساير رده بندي ها : ‭QT۱۰۴‬‭ گ۲۱۲ف‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : گایتون، آرتور
: ‭Guyton, Arthur
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : هال، جان ادوارد،‭Hall, John E.، -۱۹۴۶ ‬، نویسنده همکار
: شادان، فرخ ،‭۱۳۱۵ ‬- ، مترجم
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان۱۳۲۲۲۲موجود‭‬
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۸۸۴۹۰موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۲۹۰۱۲موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی الزهرا (س)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی الزهرا۵۸۸۰۱موجود‭‬
وجین، مفقودی و سایر مرکز پزشکی الزهرا۱۰۲۲۰۱موجود‭‬
وجین، مفقودی و سایر مرکز پزشکی الزهرا۱۳۳۵۸۱موجود‭‬
وجین، مفقودی و سایر مرکز پزشکی الزهرا۱۳۳۵۹۲موجود‭‬
وجین، مفقودی و سایر مرکز پزشکی الزهرا۱۴۸۰۷۱موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۳۵۹۷۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۳۸۴۸۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۳۹۳۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۴۰۱۶موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۷۶۳۲موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه شهید ردانی پور
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه شهید ردانی پور۷۴۱۱۲موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه کرمانی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه کرمانی۴۴۱۴موجود‭‬
خوابگاه کرمانی۱۶۰۰۷۲موجود‭‬
خوابگاه کرمانی۱۶۱۸۷۲موجود‭‬
خوابگاه کرمانی۱۶۲۵۱۱موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی شهید مدرس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی شهید مدرس۲۲۰۴۱موجود‭‬
مرکز پزشکی شهید مدرس۲۲۰۵۲موجود‭‬
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۱۵۶۲موجود‭‬
کتابخانه دانشکده تغذیه و علوم غذایی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۳۰۴۱موجود‭‬
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۳۰۵۲موجود‭‬
نظرسنجی