رکورد قبلیرکورد بعدی

" سیاست و حکومت در شوروی (ساختار رسمی) "


شماره مدرک : ‭۱۱۶۰۸‬
عنوان و نام پديدآور : سیاست و حکومت در شوروی (ساختار رسمی)/ [آدام ب. اولام]؛ ترجمه علیرضا طیب
مشخصات ظاهري : ‮‭۱۷۷‬ص.‬: جدول
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: نشر قومس، ‭۱۳۶۸‬.
يادداشتهاي کلي : "به ضمیمه قوانین اسامی چهارگانه اتحاد شوروی"
: متن حاضر ترجمه بخش چهارم از فصل پنجم کتاب نظام سیاسی شوروی است
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : عنوان اصلی: ‭Politics goverment in U. S. S. R.‬.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : روسیه شوروی- سیاست و حکومت- ‮‭۱۹۱۷‬-
: روسیه شوروی- قانون اساسی
رده بندی کنگره : ‭JN۶۵۱۱‬‭/‮الف‬۸س۹ ۱۳۶۸‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : اولام، آدام برونو،‭۱۹۲۲ ‬-
: ‭Ulam, Adam Bruno
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : طیب، علیرضا، مترجم
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی