رکورد قبلیرکورد بعدی

" روض‌الجنان و روح‌الجنان فی تفسیرالقرآن "


شماره مدرک : ‭۱۰۴۴۱‬
عنوان و نام پديدآور : روض‌الجنان و روح‌الجنان فی تفسیرالقرآن/ تالیف: حسین بن علی بن محمد بن احمدالخزاعی النیشابوری مشهور به ابوالفتوح رازی؛ به کوشش و تصحیح محمدجعفر یاحقی، محمدمهدی ناصح
مشخصات ظاهري : ‮ج‬
وضعيت نشر و پخش و غيره : [مشهد]: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، ‭۱۳؟‬-.
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : عنوان پشت جلد به انگلیسی:‭Rawd al- djinan wa- Rawh al- djanan fi tafsir al- Qur'an‬.
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر : واژه‌نامه
يادداشتهاي مربوط به مندرجات : ج۱. از سوره فاتحه‌الکتاب ‭۱)‬) تا آیه‭ ۶۶ ‬سوره بقره (۲‭-. ... (‬ ج .‭۱۳ ‬. از سوره کهف ‭۱۸)‬) تا آخر سوره حج ‭(۲۲)‬
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : تفاسیر شیعه- قرن ۶
: نثر فارسی- قرن ۶ ق
عنوان قراردادي : روض‌الجنان و روح‌الجنان
رده بندی کنگره : ‭BP۹۶/۵۵‬‭/‮الف‬۲ر۹‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، قرن ۶
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : یاحقی، محمدجعفر،‭۱۳۲۶ ‬- ، مصحح
: ناصح، محمدمهدی،‭۱۳۱۷ ‬- ، مصحح
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۷۹۲۲۵موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۹۲۲۶۲موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۹۲۲۷۳موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۹۲۲۸۴موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۹۲۲۹۵موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۹۲۳۰۱۰موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۹۲۳۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۹۲۳۲۱۲موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۹۲۳۳۱۲موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۹۲۳۴۱۴موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۹۲۳۵۳موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۵۷۳۱۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۵۷۳۲۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۵۷۳۳۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۵۷۳۴۴موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۵۷۳۵۵موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۵۷۳۶۱۰موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۵۷۳۷۱۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۵۷۳۸۱۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۵۷۳۹۱۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۵۷۴۰۱۴موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۵۷۴۱۱۵موجود‭‬
نظرسنجی