رکورد قبلیرکورد بعدی

" فرمانها و رقمهای دوره قاجار "


شماره مدرک : ‭۱۱۸۷۴‬
عنوان و نام پديدآور : فرمانها و رقمهای دوره قاجار/ به کوشش: رضا فراستی
مشخصات ظاهري : ‮ج.‬: نمونه
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، ‭۱۳۷۲‬-.
يادداشتهاي کلي : چاپ دوم
يادداشتهاي مربوط به مندرجات : ج‭ ۱۲۱۱-۶۴ .۱‬ق.آقامحمدخان، فتحعلی شاه، و شاهزادگان معاصر
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ایران- تاریخ- قاجاریان- ‮‭۱۳۴۴-۱۱۹۳‬ ق.- اسناد و مدارک
رده بندی کنگره : ‭DSR۱۳۱۰‬‭/م۸ف۴‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی