رکورد قبلیرکورد بعدی

" مجموعه پرسشهای تفکیکی چهارده دوره امتحانی جامع علوم پایه پزشکی "


شماره مدرک : ‭۱۱۹۱۵‬
عنوان و نام پديدآور : مجموعه پرسشهای تفکیکی چهارده دوره امتحانی جامع علوم پایه پزشکی/ تهیه و تنظیم: حمیدرضا حسنی ... [و دیگران]؛ زیرنظر مستقیم: محمدتقی جغتایی ... [و دیگران]
مشخصات ظاهري : ‮ج.‬: نمودار
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: موسسه انتشاراتی حیان، ‭۱۳۷۵‬.
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر : کتابنامه
يادداشتهاي مربوط به مندرجات : ج۱. آناتومی.- ج۲. فیزیولوژی.- ج۳. پاتولوژی، بافت‌شناسی، جنین‌شناسی.- ج۴. ایمونولوژی، بهداشت.- ج۵. میکروب‌شناسی، انگل‌شناسی.- ج۶. فیزیک پزشکی، روانشناسی، زبان تخصصی.- ج۷. بیوشیمی، تغذیه، ژنتیک
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : پزشکی- پرسشهای امتحانی
عنوان روي جلد : مجموعه پرسشهای تفکیکی‭ ۱۴ ‬دوره امتحان علوم پایه پزشکی به همراه ....
رده بندی کنگره : ‭W۱۸/۲‬‭ م۲۸۲ ۱۳۷۵‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۸۰۰۸۲موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۴۴۱۹۴موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۵۰۳۶موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۵۶۹۴۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۵۶۹۶موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۸۴۹۹۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۸۵۰۰۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۹۰۸۱۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۹۰۸۲۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۹۰۸۳۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۹۰۸۶۵موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۹۰۸۷۶موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۹۰۸۸۶موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۹۰۸۹۶موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۹۰۹۰۷موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه شهید ردانی پور
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه شهید ردانی پور۷۵۵۳موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه کرمانی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه کرمانی۳۸۳۴موجود‭‬
خوابگاه کرمانی۱۳۲۸۹۴موجود‭‬
خوابگاه کرمانی۱۳۳۱۸۷موجود‭‬
خوابگاه کرمانی۱۳۳۷۲موجود‭‬
خوابگاه کرمانی۱۳۵۰۴۶موجود‭‬
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۹۴۹۵موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۹۴۹۶موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۹۴۹۷موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۹۴۹۸موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۹۴۹۹موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۹۵۰۰موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۹۵۰۱موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۹۵۰۲موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۹۵۰۳موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۹۵۰۴موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۱۲۴۱۰۴موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۱۶۶۲۴موجود‭‬
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۲۳۲۹۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۲۳۳۳۴موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۶۵۸۳موجود‭‬
نظرسنجی