رکورد قبلیرکورد بعدی

" بازشناسی جنبه‌های تجاوز و دفاع: مقالات ارائه‌شده به کنفرانس بین‌المللی تجاوز و دفاع (تهران،‭ ۱۷-۱۹ ‬مرداد ماه‭(۱۳۶۷ ‬ "


شماره مدرک : ‭۱۳۳۱۲‬
عنوان و نام پديدآور : بازشناسی جنبه‌های تجاوز و دفاع: مقالات ارائه‌شده به کنفرانس بین‌المللی تجاوز و دفاع (تهران،‭ ۱۷-۱۹ ‬مرداد ماه‭(۱۳۶۷ ‬
مشخصات ظاهري : ‮ج.‬: نقشه، جدول، نمونه، نمودار
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی تجاوز و دفاع، ‭۱۳۶۸‬-.
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر : کتابنامه
يادداشتهاي مربوط به مندرجات : ج۱. تبین مبانی نظری جنگ و دفاع.- ج۲. ابعاد سیاسی و مسائل حقوق بین‌الملل
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : جنگ ایران و عراق، ‮‭۱۳۵۹‬- کنگره‌ها
: تجاوز (حقوق بین‌الملل)
: دفاع مشروع
رده بندی کنگره : ‭DSR۱۶۰۱‬‭/ک۹ب۲ ۱۳۶۸‬
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : کنفرانس بین‌المللی تجاوز و دفاع ‭۱۳۶۷)‬: تهران)
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی