رکورد قبلیرکورد بعدی

" انگلیسی برای دانشجویان پزشکی "


شماره مدرک : ‭۱۳۳۶۵‬
عنوان و نام پديدآور : انگلیسی برای دانشجویان پزشکی/ [تالیف]: رضا دیداری، محمد ضیاء حسینی؛ ویرایشگر: م. ورزگر و گروه ویرایش کمیته زبانهای خارجی
مشخصات ظاهري : ‮‭۳۶۰‬ص.‬: مصور، جدول
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ‭۱۳۷۶‬.
شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) : ‭۹۶۴۴۵۹۰۰۹۰‬
فروست : (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها؛ ‌‭۹ ‬: زبانهای خارجی؛ ‌۵‬‬)
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : ص. ع. به انگلیسی:‭English 2 for the students of medicine‬.
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر : کتابنامه: ص‭360-359‬
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : زبان انگلیسی- کتابهای قرائت- پزشکی
رده بندی کنگره : ‭PE۱۱۲۸‬‭ /د۹‮الف‬۸ ۱۳۷۶‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : دیداری، رضا
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ضیاء حسینی، محمد، نویسنده همکار
: ورزگر، مینو، ویرایشگر
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۸۶۲۹۳موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۴۱۹۷موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۴۱۹۸موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۴۱۹۹موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۴۲۰۰موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۶۲۴۵موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۲۱۶۴۷موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۲۶۷۵۲۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۲۵۸۰۵در امانت‭۱۴۰۰/۱۰/۳۰‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۱۹۷۲۵موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۲۵۷۸۹موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۲۵۸۰۶موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۷۹۵۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۷۹۶۱موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه کرمانی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه کرمانی۱۶۲۶۲موجود‭‬
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۷۱۴۱۱موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۷۱۴۲۱موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه میرباقری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه میرباقری۱۵۴۹۲موجود‭‬
خوابگاه میرباقری۱۵۴۹۵موجود‭‬
خوابگاه میرباقری۱۶۰۷۳موجود‭‬
خوابگاه میرباقری۱۶۰۹۸موجود‭‬
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۷۹۱۰موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۷۹۱۷در امانت‭۱۴۰۱/۰۳/۰۱‬
نظرسنجی