رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه ریسپریدون ساخت ایران (کارخانه بیوشیمی باختر) با ‭Risperdal‬ از لحاظ آثار بالینی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 97981
شماره مدرک : ‭ت۹۹۸۹‬
شماره راهنما : ‭QV،۸۸،ق۹۷۷م،۱۳۸۴‬
سرشناسه : قیطاسی، کیومرث
عنوان : مقایسه ریسپریدون ساخت ایران (کارخانه بیوشیمی باختر) با ‭Risperdal‬ از لحاظ آثار بالینی [پایان‌نامه]
نویسنده : /کیومرث قیطاسی
استاد راهنما : ؛ امیرهوشنگ زرگرزاده، محسن معروفی
محل تحصیل : دانشکده داروسازی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۴‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ر،‭۹۳‬ ،9 ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : وجود انتقاداتی در مورد اثربخشی کافی ریسپریدون ایرانی از یک طرف و هزینه بسیار بالای نمونه خارجی از طرف دیگر سبب شد که این مطالعه با هدف مقایسه آثار بالینی بین نمونه خارجی بلژیکی و داروی ساخت ایران انجام شود .تعداد‭ ۲۲ ‬بیمار با تشخیص اسکیزوفرنی بر مبنای معیارهای ‭DSM- IV- TR‬ و معیارهای ورود به مطالعه تعریف شده، در مطبهای خصوصی تعدادی از روانپزشکان شهر اصفهان مورد مطالعه قرار گرفتند. این بیماران بصورت تصادفی و دو سویه کوردر دو گروه داروی ایرانی و خارجی (به ترتیب‭ ۲ ‬و‭۱ ‬) بمدت‭ ۳ ‬ماه وبا دوز‭ ۶ ‬میلی‌گرم روزانه و هر دو هفته برای ارزیابی اثربخشی و عوارض حرکتی و غیر حرکتی مورد معاینه قرار گرفتند برای ارزیابی اثربخشی از مقیاس ‭PANSS‬ و ارزیابی عوارض حرکتی از مقیاس ‭AIMS‬ و برای ارزیابی شایعترین عوارض غیر حرکتی، وزن، علائم حیاتی، فاکتورهای خونی، فرمهای مخصوصی تهیه شده و در طول مطالعه بررسی شدند. جهت بررسی آماری از نرم‌افزار ‭SPSS‬ و تست های آماری‭-t ‬ زوج،من- ویتنی، ‭Chi- Square‬، کواریانس،‭Pearson's‬، ‭Fisher's exact‬ استفاده شد.با توجه به اینکه تا کنون نتایج مربوط به حدود نیمی از نمونه های مورد نظر ‭ ۴۰)‬نفر)در دست است، تفاوت معنی دار یاز لحاظ آثار بالینی بین دو گروه دیده نشده است . تا کنون تفاوتهای جزئی در اثر بخشی و عوارض بین دو گروه مشاهده شده است ولی از لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود ندارد. بااینحال هرگونه نتیجه‌گیری تا تکمیل شدن نهایی مطالعه باید با احتیاط انجام شود
توصیفگر : ۱. پریمیدون.- کلید واژه‌ها: پریمیدون
: اسکیزوفرنی- دارو درمانی
: هذیان
: توهمات
: اختلالات اضطرابی
: آنتاگونیستهای دوپامین
: آنتاگونیستهای سرتونین
: Primidone
: Schizophrenia- drug therapy
: Delusions
: Hallucinations
: Anxiety Disorders
: Dopamine Antagonists
: Serotonin Antagonists
شناسه افزوده : زرگرزاده، امیرهوشنگ، استاد راهنما
: معروفی، محسن، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۹۹۸۹موجود‭‬
نظرسنجی