نمایش مختصر - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
کتاب فارسی ( ۵۶۸۴۵ )
موضوعات مرتبط
تغذیه ( ۳۱۵ )
مدیریت ( ۲۹۸ )
موفقیت ( ۲۸۲ )
پدیدآوران مرتبط
دوره) ( ۸۱ )
ناشران مرتبط
امیرکبیر ( ۵۲۹ )
طرلان ( ۴۴۹ )
چهر ( ۴۱۴ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۵۶۸۴۵ رکورد از ۱۲۹۹۱۰ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : عربی در سفر= العربیه فی السفر= مکالمات و اصطلاحات روزمره عربی، یا، بهترین مجموعه گفتاری در سفر با ترجمه فارسی و مهمترین نکات دستوری ...
پدیدآور :اش‍رف‌ ال‍ک‍ت‍اب‍ی‌، ح‍س‍ن‌
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۶‬.
ناشر : استاندارد
شماره راهنما :‭PJ۶۱۱۵‬‭/‮الف‬۵ع۴ ۱۳۷۶‬
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
2.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : بیماری‌های کلیه
پدیدآور :ک‍رم‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
تاریخ نشر : ۱۳۹۴‬.
ناشر : طرلان
شماره راهنما :‭WJ۱۸/۲‬‭ک۴۶۹ب ۱۳۹۴‬
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
3.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : جراحی (‭(۲
پدیدآور :ک‍رم‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
تاریخ نشر : ۱۳۹؟.
ناشر : طرلان
شماره راهنما :‭WO۱۸/۲‬‭ک۴۶۹ج ‬
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
4.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : بیماریهای کودکان ۳
پدیدآور :ک‍رم‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
تاریخ نشر : ‭۱۳۹۱‬.
ناشر : طرلان
شماره راهنما :‭WS۱۸/۲‬‭ک۴۶۹ب ۱۳۹۱‬
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
5.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : پاتولوژی(۲)
پدیدآور :ک‍رم‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
تاریخ نشر : ۱۳۹۴‬.
ناشر : طرلان
شماره راهنما :‭QZ۱۸/۲‬‭ک۴۶۹پ ۱۳۹۴‬
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
6.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : فارماکولوژی
پدیدآور :ک‍رم‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
تاریخ نشر : ‭۱۳۹۲‬.
ناشر : طرلان
شماره راهنما :‭QV۱۸/۲‬‭ک۴۶۹ف ۱۳۹۲‬
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
7.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : زنان شیفته: روانشناسی محبت بی‌تناسب
پدیدآور :ن‍وروود، راب‍ی‍ن‌
تاریخ نشر : ‭۱۳۹۰‬.
ناشر : نشر پیکان
شماره راهنما :‭HQ۱۶۱۲‬‭/ن۹ز۹ ۱۳۹۰‬
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
8.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : اخلاق و مقررات حرفه‌ای در فوریتهای پزشکی(با تاکید بر اخلاق حرفه ای)
پدیدآور :شهرکی واحد، عزیز
تاریخ نشر : ۱۳۹۴.
ناشر : جامعه‌نگر
شماره راهنما :W۵۰‭ش۸۱۵‮الف‬ ۱۳۹۵‬
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
9.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : انسان‭ ۲۵۰ ‬ساله
پدیدآور :خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌
تاریخ نشر : ‭۱۳۹۰‬.
ناشر : موسسه فرهنگی ایمان جهادی
شماره راهنما :‭DSR۱۶۹۲‬‭/چ۹‮الف‬۸ ۱۳۹۰‬
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
10.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : خانواده پویا
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۴‬.
ناشر : زلال کوثر
شماره راهنما :‭BP۲۵۳‬‭/خ۲ ۱۳۸۵‬
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
11.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : نگاهی دوباره به تربیت اسلامی
پدیدآور :ب‍اق‍ری‌، خ‍س‍رو
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۸‬.
ناشر : وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، مدرسه
شماره راهنما :‭BP۲۳۰/۱۸‬‭/ب۲ن۸ ۱۳۶۸‬
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
12.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : همه‌گیرشناسی کاربردی
پدیدآور :‏ملک افضلی‏، حسین
تاریخ نشر : ‭۱۳۹۴‬.
ناشر : رویان پژوه
شماره راهنما :‭WA۱۵۰‬‭م۷۵۷ه ۱۳۹۴‬
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
13.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : درسنامه جامع علوم پایه داروسازی میر‭۱۳۸۹ -۱۳۷۷
پدیدآور :میرزایی، منصور، ‭۱۳۴۹‬-، گردآورنده
تاریخ نشر : ‭۱۳۹۲‬.
ناشر : آرامیر
شماره راهنما :‭W۱۸/۲‬‭م۹۳۴ ۱۳۹۲‬
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
14.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : آسیب شناسی روانی بر مبنای DSM-5
پدیدآور :‏ روشن‏،رسول
تاریخ نشر : ‭۱۳۹۴‬.
ناشر : ابن سینا
شماره راهنما :‭WM۱۰۰‬‭آ۵۴۵ ۱۳۹۴‬
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
15.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : پاتولوژی
پدیدآور :ک‍رم‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
تاریخ نشر : ۱۳۹۱
ناشر : طرلان
شماره راهنما :‭QZ۱۸/۲‬‭ک۴۶۹ب ۱۳۹۱‬
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
16.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : اورژانس های پزشکی درمطب دندانپزشکی مالامد۲۰۱۵
پدیدآور :م‍الام‍د، اس‍ت‍ن‍ل‍ی‌
تاریخ نشر : ۱۳۹۵.
ناشر : رویان پژوه
شماره راهنما :‭WU۱۰۵‬‭م۱۶۳‮الف‬ ۱۳۹۵‬
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
17.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : مراقبت از کودک از تولد تا پنج سالگی
پدیدآور :ایرانپور‏، رامین
تاریخ نشر : ۱۳۹۴.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری انتشارات سمند
شماره راهنما :‭WS۱۱۳‬‭‮الف‬۹۶۵م ۱۳۹۴‬
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
18.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : راهنمای تشخیص و درمان بیماری های چشم
پدیدآور :
تاریخ نشر : ۱۳۹۱.
ناشر : طب نوین
شماره راهنما :WW۳۹‭ر۲۹۸ ۱۳۹۱‬
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
19.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : میکروب‌شناسی
پدیدآور :‏فریدونی‏، فاطمه
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۹۴.‬
ناشر : مدیکا(کتاب های علوم پزشکی انتشارات آریانگار)
شماره راهنما :QW۱۸/۲‭ف۷۱۴م ۱۳۹۴‬
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
20.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : اصول فیزیک پزشکی هسته‌ای
پدیدآور :چ‍ان‍درا، رام‍ش‌
تاریخ نشر : ‭۱۳۹۵‬.
ناشر : آثارسبحان(با همکاری انتشارات یاررس)
شماره راهنما :‭WN۴۴۰‬‭چ۱۹‮الف‌‬ ۱۳۹۵‬
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو