نمایش مختصر - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
کتاب لاتين ( ۴۲۶۵۶ )
موضوعات مرتبط
Child ( ۳۷۶ )
Nursing Care ( ۲۴۳ )
Anatomy ( ۲۲۴ )
Infant ( ۲۰۷ )
Nursing Process ( ۱۹۸ )
پدیدآوران مرتبط
41759 ( ۱ )
37079 ( ۱ )
41497 ( ۱ )
40.00 ( ۱ )
ناشران مرتبط
Mosby ( ۱۵۷۱ )
Saunders ( ۱۰۰۵ )
Springer ( ۸۸۳ )
Elsevier ( ۸۲۰ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:کتاب لاتين‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۴۲۶۵۶ رکورد از ۱۳۰۱۶۰ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin Book
Latin Book[book]
عنوان : The United States pharmacopeia :
پدیدآور :United States Pharmacopeial Convention.
تاریخ نشر : 2015
ناشر : United States Pharmacopeial Convention
شماره راهنما :QV738AA1,U58 2015
مرکز :دانشکده داروسازی
2.
Latin Book
Latin Book[book]
عنوان : Drug facts and comparisons 2017
پدیدآور :Facts and Comparisons (Firm)
تاریخ نشر : 2016
ناشر : Wolters Kluwer/Facts and Comparisons
شماره راهنما :QV772D794 2016
مرکز :دانشکده داروسازی
3.
Latin Book
Latin Book[book]
عنوان : ASHP best practices
پدیدآور :American Society of Health-System Pharmacists.
تاریخ نشر : 2016
ناشر : American Society of Health-System Pharmacists
شماره راهنما :QV735A827 2016
مرکز :دانشکده داروسازی
4.
Latin Book
Latin Book[book]
عنوان : Stockley's drug interactions pocket companion 2016
پدیدآور :Preston,Claire L.
تاریخ نشر : 2016
ناشر : Pharmaceutical Press
شماره راهنما :QV39S865 2016
مرکز :دانشکده داروسازی
5.
Latin Book
Latin Book[book]
عنوان : Handbook of pharmaceutical technology
پدیدآور :Kushwaha,Poonam
تاریخ نشر : 2015
ناشر : Jaypee Brothers Medical Publishers, The Health Sciences publisher
شماره راهنما :QV744K97h 2015
مرکز :دانشکده داروسازی
6.
Latin Book
Latin Book[book]
عنوان : Basic and clinical science course 2016- 2017
پدیدآور :American Academy of Ophthalmology
تاریخ نشر : 2016
ناشر : American Academy of Ophthalmology
شماره راهنما :WW100B311 2016
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
7.
Latin Book
Latin Book[book]
عنوان : Nutrient metabolism
پدیدآور :Kohlmeier, Martin
تاریخ نشر : 2015.
ناشر : Elsevier/Academic Press,
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
8.
Latin Book
Latin Book[book]
عنوان : Understanding nutrition [electronic resources
پدیدآور :Whitney, Eleanor Noss
تاریخ نشر : 2016
ناشر : Cengage Learning,
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
9.
Latin Book
Latin Book[book]
عنوان : Nutrition through the life cycle[electronic resources
پدیدآور :Brown, Judith E.
تاریخ نشر : 2017
ناشر : Cengage Leaning,
شماره راهنما :‭QU145‬B878n 2017
مرکز :دانشکده مدیریت
10.
Latin Book
Latin Book
عنوان : Nutrition :
پدیدآور :Sizer, Frances Sienkiewica.
تاریخ نشر : 2017
ناشر : Cengage Learning,
شماره راهنما :QU145S625n 2017
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
11.
Latin Book
Latin Book[book]
عنوان : Anesthesiology self-assessment and board review :
پدیدآور :Gadsden, Jeff
تاریخ نشر : 2017
ناشر : Mcgraw-Hill Education
شماره راهنما :WO18.2G126a 2017
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
12.
Latin Book
Latin Book[book]
عنوان : Rapid detection of food adulterants and contaminants
پدیدآور :Jha, Shyam. narayan
تاریخ نشر : 2016.
ناشر : Elsevier,
شماره راهنما :QW85J81r 2016
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
13.
Latin Book
Latin Book
عنوان : Authenticity of foods of animal origin [electronic resources
پدیدآور :Arvanitoyannis, Ioannis
تاریخ نشر : 2016
ناشر : CRC Press,
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
14.
Latin Book
Latin Book[book]
عنوان : Acrylamide in food
پدیدآور :Gökmen, Vural.
تاریخ نشر : c2016.
ناشر : Elsevier, Academic Press,
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
15.
Latin Book
Latin Book[book]
عنوان : Laboratory models for foodborne infections [electronic resources
پدیدآور :Liu, Dongyou
تاریخ نشر : 2017.
ناشر : CRC Press/Taylor & Francis,
شماره راهنما :‭WC268‬L123 2017
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
16.
Latin Book
Latin Book[book]
عنوان : Medical Nutrition Therapy :
پدیدآور :Nahikian-Nelms, Marcia
تاریخ نشر : 2017
ناشر : Wadsworth Cengage Learning,
شماره راهنما :WB18.2N153m 2017
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
17.
Latin Book
Latin Book
عنوان : Nutritional supplements in sports and exercise [electronic resources
پدیدآور :Greenwood, Mike, (Professor of health, human performance and recreation)
تاریخ نشر : 2015
ناشر : Springer,
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
18.
Latin Book
Latin Book[book]
عنوان : Preventive nutrition
پدیدآور :Bendich, Adrianne
تاریخ نشر : 2015
ناشر : Humana Press,
شماره راهنما :‭QU145‬‭P944 2015‬
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
19.
Latin Book
Latin Book[book]
عنوان : Food policy
پدیدآور :Obenchain, Janel
تاریخ نشر : 2016
ناشر : CRC Press, Taylor & Francis Group,
شماره راهنما :‭TX360‭.U6 O24f6 2016‬
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
20.
Latin Book
Latin Book[book]
عنوان : Food packaging materials[electronic resources
پدیدآور :Piergiovanni, Lucianp
تاریخ نشر : 2016
ناشر : Springer,
شماره راهنما :‭WA695‬‭P686f 2016
مرکز :کتابخانه مؤیدالاطباء
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو