نمایش مختصر - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:اسناد و مدارک فارسی...
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۳۶ رکورد از ۱۲۹۹۱۰ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی16 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : گزارش آموزش پرستاری ایران‭۱۳۴۱-۴۱ ‬؛ عنوان به انگلیسی‭Nursing Education Repont :‬
پدیدآور :ایران وزارت بهداری، اداره کل خدمات بهداشتی و درمانی، دایره آموزش پرستاری
تاریخ نشر : ‭۱۳۴۲]‬.
ناشر : اداره آموزش پرستاری]
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
2.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : جلوه‌هایی از ارتقاء کمی نیروی انسانی پزشکی از سال‭ ۱۳۶۴ ‬تا‭۱۳۶۸ ‬
پدیدآور :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک، معاونت امورآموزشی
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۷‬.
ناشر : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور آموزشی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
3.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : اطلاعات کلی در مورد آموزش پزشکی در جمهوری اسلامی ایران
پدیدآور :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت آموزشی
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۸‬.
ناشر : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت پژوهشی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
4.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : اطلاعات کلی در مورد: آموزش پزشکی در جمهوری اسلامی ایران
پدیدآور :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت آموزشی
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۹‬.
ناشر : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت پژوهشی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
5.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : فعالیتهای پژوهشی دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی در سال‭ ۱۳۶۶ ‬و فهرست طرحهای در دست اجرا در سال‭ ۱۳۶۷ ‬امور پژوهشی
پدیدآور :دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۷‬.
ناشر : دانشکده بهداشت و موسسه تحقیقات بهداشتی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
6.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : فعالیتهای پژوهشی دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی در سال‭ ۱۳۷۱ ‬[و] فهرست طرحهای در دست اجراء در سال‭ ۱۳۷۲ ‬معاونت پژوهشی
پدیدآور :دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۲‬.
ناشر : دانشکده بهداشت و انستیتوتحقیقات
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
7.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : بررسی شاخصهای بهداشتی، جمعیتی در روستاهای تحت پوشش خانه‌های بهداشت استان کرمان
پدیدآور :دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۱‬.
ناشر : دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
8.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : گزارش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اصفهان‭[‬
پدیدآور :شهرداری اصفهان، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اصفهان
ناشر : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، واحد سمعی و بصری.
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
9.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ عنوان به انگلیسی‭Anti-narcotics head quarters :‬
پدیدآور :نهاد ریاست جمهوری
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۰‬.
ناشر : نهاد ریاست جمهوری، دفتر مطالعات و پژوهشها
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
10.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : گزارش فعالیتهای پژوهشی از فروردین تا بهمن‭۷۱ ‬
پدیدآور :دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۲]‬.
ناشر : دانشگاه تربیت مدرس، معاونت پژوهشی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
11.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : گزارش فعالیتهای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی از بهمن‭ ۷۱ ‬تا بهمن‭۷۲ ‬
پدیدآور :دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۲]‬.
ناشر : دانشگاه تربیت مدرس، معاونت پژوهشی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
12.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : بولتن فعالیتهای ورزشی اداره تربیت بدنی حوزه معاونت دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۷۲ ‬
پدیدآور :دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت دانشجوئی، اداره تربیت بدنی
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۲]‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
13.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : سند آب کنفرانس جهانی محیط و توسعه ( فصل‭ ۱۸ ‬از دستورکار‭( Agenda 21‬
پدیدآور :وزارت نیرو، امورآب، دفتر برنامه ریزی آب
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۲‬.
ناشر : وزارت نیرو]
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
14.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : گزارش برپایی‭ ۱۸ ‬سمینار تغذیه با شیر مادر
پدیدآور :دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز بهداشت استان اصفهان، کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر استان
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۵‬.
ناشر : مرکز بهداشت استان اصفهان
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
15.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : گزارش فعالیتهای هفته جمعت و توسعه: اصفهان تیرماه‭۱۳۷۵ ‬
پدیدآور :دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز بهداشت استان اصفهان
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۵‬.
ناشر : مرکزبهداشت استان اصفهان
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
16.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : مجموعه ابلاغیه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی: از شهریور‭ ۱۳۶۸ ‬تا آذر‭۱۳۶۹ ‬
پدیدآور :ایران. شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۹]‬.
ناشر : شورای عالی انقلاب فرهنگی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
17.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : یادنامه افتتاح ناحیه مقاومت بسیج در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان (آذر ماه‭(۱۳۷۳ ‬
پدیدآور :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۳‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
18.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : چکیده گزارشهای کنگره‌ها و سمینارهای بین المللی
پدیدآور :دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. اداره روابط علمی و بین المللی
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۹‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
19.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران
پدیدآور :شرکت ملی نفت ایران
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۰‬.
ناشر : شرکت ملی نفت ایران، روابط عمومی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
20.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : نشریه داخلی دومین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور اصفهان تابستان‭۱۳۷۴ ‬
پدیدآور :دانشگاه اصفهان، معاونت فرهنگی - ورزشی المپیاد
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۴‬.
ناشر : دانشگاه اصفهان، کمیته بولتن و نشریات
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو