نمایش مختصر - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
Medicine ( ۹۳ )
Periodicals ( ۶۰ )
Pharmacology ( ۳۳ )
Biochemistry ( ۳۱ )
Nursing ( ۲۹ )
ناشران مرتبط
W B Saunders Co ( ۴۱ )
Excerpta Medica ( ۳۰ )
Elsevier ( ۲۲ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:پیایند لاتین‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۲۷۲ رکورد از ۱۲۹۹۱۰ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : International Journal of Oral Maxillofacial Surgery
تاریخ نشر : 1972.
ناشر : Churchill Livingston
شماره راهنما :‭WU,600‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
2.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Journal of Nursing Education
تاریخ نشر : 1962.
ناشر : Slack, Inc
شماره راهنما :‭WY,18‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
3.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : International Endodontic Journal
تاریخ نشر : 1981.
ناشر : Blackwell Science Ltd
شماره راهنما :‭WU,230‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
4.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : International Dental Journal
تاریخ نشر : 1951.
ناشر : F D I World Dental Press Ltd
شماره راهنما :‭WU,100‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
5.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : International Journal of Adult Orthodontics and Orthognathic Surgery
تاریخ نشر : 1986.
ناشر : Quintessence Publishing Co , Inc
شماره راهنما :‭WU,400‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
6.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Index to Dental Literature
تاریخ نشر : 1965.
ناشر : American Dental Association
شماره راهنما :‭WU,100‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
7.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : General Dentistry
تاریخ نشر : 1952.
ناشر : Academy of General Dentistry
شماره راهنما :‭WU,100‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
8.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Journal of Laboratory and Clinical Medicine
تاریخ نشر : 1915.
ناشر : Mosby, Inc
شماره راهنما :‭WB,102‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
9.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : European journal of Prosthodontics and Restorotine Dentistry
تاریخ نشر : 1962.
ناشر : F D I World Dental Press Ltd
شماره راهنما :‭WU,500‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
10.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : European Journal of Orthodontics
تاریخ نشر : 1979.
ناشر : Oxford University Press
شماره راهنما :‭WE,168‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
11.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : European Journal of Oral Sciences
تاریخ نشر : 1893.
ناشر : Blackwell Munksgaard
شماره راهنما :‭WU,100‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
12.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Endodontics and Dental Traumatology
تاریخ نشر : 1985.
ناشر : Blackwell Munksgaard
شماره راهنما :‭WU,230‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
13.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Dentistery in Japan
تاریخ نشر : 1964.
ناشر : Japanese Dental Association; (Nihon Shika Ishikai)
شماره راهنما :‭WU,100‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
14.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Dental Health
تاریخ نشر : 1962.
ناشر : British Dental Hygienists' Association
شماره راهنما :‭WU,29‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
15.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Dentomaxillofacial Radiology
تاریخ نشر : 1971.
ناشر : British Institute of Radiology
شماره راهنما :‭WN,230‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
16.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Dental Materials
تاریخ نشر : 1985.
ناشر : Elsevier Inc
شماره راهنما :‭WU,190‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
17.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Dental Management
تاریخ نشر : 1960.
ناشر : Edgell Communications
شماره راهنما :‭WU,100‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
18.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Dental Clinics of North America
تاریخ نشر : 1956.
ناشر : W B Saunders Co
شماره راهنما :‭WU,27.1‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
19.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Dental Abstracts
تاریخ نشر : 1955.
ناشر : Mosby Inc
شماره راهنما :‭WU,100‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
20.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Clinical Preventive Dentistry
تاریخ نشر : 1974.
ناشر : Stevens Publishing Corp
شماره راهنما :‭WU,113‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو