نمایش مختصر - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:پایان نامه فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۶۹۱۵ رکورد از ۱۲۹۸۰۱ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : بررسی توزیع فراوانی اختلالات تکاملی تعداد، اندازه و شکل دندانها در مراجعین به بخش ارتودنسی تخصصی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ‭(۱۳۷۵-۷۹)‬
پدیدآور :برومند، نریمان
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۰‬
ناشر : دانشکده دندانپزشکی
شماره راهنما :‭WU،۱۰۱/۵،ب۴۹۵ب،۱۳۸۰‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
2.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : بررسی چگونگی نمو سلولهای اپیتلیالی نای در جنین انسان
پدیدآور :منصوری، وحید
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۰‬
ناشر : دانشکده پزشکی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
3.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : آناتومی کلینیکی اعصاب اندام تحتانی
پدیدآور :اثنی‌عشری، ابوالفضل
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۰‬
ناشر : دانشکده پزشکی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
4.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : بررسی فیتوشیمیایی میوه نارس و رسیده گیاه کبر ‭Capparis spinosa L.‬
پدیدآور :عارفیان‌جزی، امیر
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۵‬
ناشر : دانشکده داروسازی
شماره راهنما :‭QV،۷۶۶،ع۱۷۱ب،۱۳۷۵‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
5.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : تغییرات غلظت آنزیمهای ‭SGOT‬ و ‭SGPT‬ و آلکالین فسفاتاز و ایزوآنزیمهای ‭Low- Mr‬ و ‭High- Mr‬ آن، متعاقب هیپو و هیپرتیروئیدیسم در رات
پدیدآور :ب‍ق‍ای‍ی‌ ش‍ی‍ره‌ ج‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۵‬
ناشر : دانشکده داروسازی
شماره راهنما :‭WK،۲۰۰،ب۵۹۴ت،۱۳۷۵‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
6.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : واکنش‭۵ ‬- بنزیلیدین-‭۳ ‬- دی‌متیل آمینو-‭۲ ‬- تی‌اگزوتی آزولیدین-‭۴ ‬- ان با تعدادی از آمینهای نوع اول
پدیدآور :میرجلیلی، مجتبی
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۶‬
ناشر : دانشکده داروسازی
شماره راهنما :‭QU،۶۵،م۹۲۹و،۱۳۷۶‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
7.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : روش جدید سنتز‭۳ ‬- دی‌متیل آمینو-‭۲ ‬- تیو-‭۴ ‬- اگزو- تیازولیدین
پدیدآور :دشتی خویدکی، سیمین
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۶‬
ناشر : دانشکده داروسازی
شماره راهنما :‭QU،۶۵،د۵۷۴ر،۱۳۷۶‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
8.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : بررسی اثرات کوتاه‌مدت و درازمدت سرب بر فعالیت آنزیمهای ‭SGPT, SGOT, ALP‬ و ایزوآنزیمهای مربوطه در رات
پدیدآور :میرزایی، الله‌بخش
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۶‬
ناشر : دانشکده داروسازی
شماره راهنما :‭QV،۲۹۲،م۹۳۴ب،۱۳۷۶‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
9.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : بررسی مرفولوژی و فیتوشیمیایی گیاه ‭Atropa pallidiflora L. (Solanaceae)‬
پدیدآور :ولیخانی، آناهیتا
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۶‬
ناشر : دانشکده داروسازی
شماره راهنما :‭QV،۷۶۶،و۷۵۵ب،۱۳۷۶‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
10.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : بررسی سنتز تئوفیلیدین از هیدرولیز قلیایی تئوفیلین و اضافه کردن گروههای افزایش‌دهنده ابر الکترونی به مولکول تئوفیلیدین
پدیدآور :جواهری، مهری
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۶‬
ناشر : دانشکده داروسازی
شماره راهنما :‭QV،۱۰۷،ج۷۹۹ب،۱۳۷۶‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
11.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : مطالعه و بررسی اثرات آنتی‌دیابتیک گیاه موسیر ‭Allium ascalonicum L.‬ در رات
پدیدآور :شمس، مازیار
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۶‬
ناشر : دانشکده داروسازی
شماره راهنما :‭QV،۷۶۶،ش۶۴۱م،۱۳۷۶‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
12.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : اثرات منتخبی از داروهای ضد چربی بر فعالیت آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدرولاز کبد رات
پدیدآور :تقدیسی کاشانی، زهرا
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۶‬
ناشر : دانشکده داروسازی
شماره راهنما :‭QU،۸۵،ت۶۴۱‮الف‬،۱۳۷۶‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
13.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : بررسی اثرات هالوتان بر فعالیت گلوکز-‭۶ ‬- فسفاتاز کبد و میزان غلظت گلوکز، پروتئین ادرار و سرم در رات نر در شرایط فیزیولوژیکی سیری و گرسنگی
پدیدآور :‏ بندی دستجردی‏، منصور
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۶‬
ناشر : دانشکده داروسازی
شماره راهنما :‭QV،۸۱،ب۷۱۵ب،۱۳۷۶‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
14.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : بررسی مورفولوژی و فیتوشیمیایی گیاه ‭Hyoscyamus Arachnoideus Pojark‬
پدیدآور :مرجانیان، رویا
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۶‬
ناشر : دانشکده داروسازی
شماره راهنما :‭QV،۷۶۶،م۴۴۹ب،۱۳۷۶‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
15.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : بررسی فرمولاسیون، ساخت و کنترل داروی گیاهی ضد نفخ به صورت گرانولهای محلول در آب
پدیدآور :ریاحی‌نیا، شهلا
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۶‬
ناشر : دانشکده داروسازی
شماره راهنما :‭QV،۷۶۶،ر۹۲۱ب،۱۳۷۶‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
16.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : بررسی فارماکوگنوستیک اندامهای هوایی گیاه کوقیچ برگ باریک ‭Hertia angustifolia (DC.) O. Kuntze‬
پدیدآور :صمدانیان، مریم
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۶‬
ناشر : دانشکده داروسازی
شماره راهنما :‭QV،۷۶۶،ص۸۱۶ب،۱۳۷۶‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
17.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : بررسی گیاه‌شناسی و فیتوشیمیایی میوه گیاه ‭Tribulus terrestris L.‬ موجود در بازار دارویی ایران
پدیدآور :میرزایی، نسترن
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۶‬
ناشر : دانشکده داروسازی
شماره راهنما :‭QV،۷۶۶،م۹۳۴ب،۱۳۷۶‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
18.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : ارزیابی اثرات داروهای آتنولول و‭۵ ‬- هیدروکسی تریپتوفان ‭(5-HTP)‬ بر روی زمان خواب ‭(Sleeping time)‬ و الکتروانسفالوگرام ‭(EEG)‬ رات در حالت هوشیاری و حرکت آزاد ‭(Freely moving)‬ و بیهوشی
پدیدآور :‏ احمدی، علی
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۶‬
ناشر : دانشکده داروسازی
شماره راهنما :‭QV،۸۵،‮الف‬۲۸۴‮الف‬،۱۳۷۶‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
19.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : اندازه‌گیری فعالیت آنزیم گلوکز‭ ۶ ‬فسفات دهیدروژناز در بافتهای چرب کبد و اریتروسیت در خلال حاملگی و مقایسه آن با رت نرمال
پدیدآور :ممیز، مریم
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۶‬
ناشر : دانشکده داروسازی
شماره راهنما :‭QU،۱۴۰،م۷۷۳‮الف‬،۱۳۷۶‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
20.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : بررسی مرفولوژی و فیتوشیمیایی گیاه ‭Hyoscyamus malekianus parsa, kew bull‬
پدیدآور :شکاری، احمد
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۶‬
ناشر : دانشکده داروسازی
شماره راهنما :‭QV،۷۶۶،ش۵۷۶ب،۱۳۷۶‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو