نمایش مختصر - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
Films ( ۲ )
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:دیداری شنیداری فارس...
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۴۹ رکورد از ۱۲۹۹۱۰ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان : جلسه گردهمایی یکروزه داروسازان و موسسین داروخانه‌های استان اصفهان (ویدئوکاست)
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۱‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شماره راهنما :‭QV‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
2.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان : سمینار پیشگیری از بیماریهای قلبی (ویدئوکاست)
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۱‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شماره راهنما :‭WG‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
3.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان : مراسم جشن فارغ‌التحصیلی دانشگاه علوم پزشکی مقطع‭ ۷۱-۷۲ ‬(ویدئوکاست)
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۲‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شماره راهنما :‭LB‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
4.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان : از گلو تا قلب، سمینار پیشگیری از رماتیسم قلبی در دبستان ناطق اصفهانی و گشت و گذار دکتر نوردت و دیدن از مناظر اصفهان (ویدئوکاست)
تاریخ نشر : بی. تا.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شماره راهنما :‭WG‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
5.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان : فیلمبرداری آزمایشگاه امین (ویدئوکاست)
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۲‬.
ناشر : بیمارستان امین
شماره راهنما :‭WX‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
6.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان : سخنرانی استاد محمد تقی جعفری (ویدئوکاست)
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۲‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شماره راهنما :‭BF‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
7.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان : کنگره سراسری بهداشت حرفه‌ای ایران(دومین:‭۱۳۷۰ ‬) (ویدئوکاست‭(‬
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۰‬.
ناشر : مرکز بهداشت
شماره راهنما :‭WA‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
8.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان : راش پزشکی جامعه‌نگر نواب صفوی
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۵‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی، اداره سمعی بصری
شماره راهنما :‭W‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
9.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان : کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری (سومین:‭۱۳۷۰ ‬) (ویدئوکاست‭(‬
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۰‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی
شماره راهنما :‭WC‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
10.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان : گارگاه روش تدریس(اولین) (ویدئوکاست‭(‬
تاریخ نشر : بی. تا.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی
شماره راهنما :‭LB‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
11.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان : مراسم جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مقطع‭۷۰-۷۱ ‬، همراه با تئاتر (ویدئوکاست)
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۱‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی
شماره راهنما :‭LB‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
12.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان : مراسم جشن فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی مقطع پزشکی‭ ۷۱-۷۲ ‬(ویدئوکاست)
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۲‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی
شماره راهنما :‭LB‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
13.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان : آسمانها و کهکشانها] (ویدئوکاست)
تاریخ نشر : بی. تا.
ناشر : بی. نا
شماره راهنما :‭QB‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
14.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان : فیلم مستند معجزه حضرت علی در مورد شفا دادن بیمار در‭ ۱۳ ‬رجب‭ ۱۴۱۶ ‬(ویدئوکاست)
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۴‬.
ناشر : بی. نا
شماره راهنما :‭BP‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
15.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان : فیلم مستند حس برتر (ویدئوکاست)
تاریخ نشر : بی. تا.
ناشر : بی. نا
شماره راهنما :‭QL‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
16.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان : راز بقا
تاریخ نشر : بی. تا.
ناشر : بی. نا
شماره راهنما :‭QL‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
17.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان : فیلم‌های برگزیده چهارمین جشنواره سینمای جوان (ویدئوکاست)
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۶‬.
ناشر : انجمن سینمای جوان
شماره راهنما :‭PN‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
18.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان : شهدای مفقودالاثر عملیات والفجر و حرم مطهر حضرت علی (ع) (ویدئوکاست‭(‬
تاریخ نشر : بی. تا.
ناشر : نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
شماره راهنما :‭BP‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
19.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان : رحلت حضرت امام خمینی (ویدئوکاست)
تاریخ نشر : بی. تا.
ناشر : سروش
شماره راهنما :‭DSR‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
20.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[فیلم]
عنوان : آفتاب و عشق (ویدئوکاست)
تاریخ نشر : بی. تا.
ناشر : اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
شماره راهنما :‭DSR‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو