نمایش مختصر - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
COVID-19 ( ۱۷ )
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:طرح تحقیقاتی/ پروژه...
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۸۷۴ رکورد از ۱۲۹۹۳۳ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
عنوان : بررسی گیاه والکAllium elburzense Wendelbo بر قند خون رت های نرمال و دیابتی شده با استرپتوزوسین
پدیدآور :‏ذوالفقاری‏، بهزاد
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی و علوم دارویی
شماره راهنما :‭QV۷۶۶،ذ۶۱ب‬
مرکز :دانشکده داروسازی
2.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
عنوان : بررسی اثر ورزش کوتاه مدت و طولانی مدت بر بهبود حافظه در بیماری آلزایمر به دو روش رفتاری و میکرو دیالیز
پدیدآور :‏ ‏ علایی‏ ‏ ، حجت اله
تاریخ نشر : ۱۳۸۹
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان
شماره راهنما :‭WT۱۵۵،ع۷۸۴ب،۱۳۸۹‬
مرکز :دانشکده داروسازی
3.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
عنوان : راه اندازی روش اندازه گیری اسیدهای هیومیک با استفاده از HPLC
پدیدآور :‏ امین‏ ، محمد مهدی
تاریخ نشر : ۱۳۸۸
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شماره راهنما :‭QD۳۴۱.A۲،‮الف‬۸۳۹ر،۱۳۸۸‬
مرکز :دانشکده داروسازی
4.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
عنوان : ارزیابی رعایت شاخص های روش تحقیق در پایان نامه های دکترای حرفه ای دانشکده داروسازی علوم پزشکی اصفهان در سال های ۱۳۸۷-۱۳۷۶
پدیدآور :‏ صفایی‏ ، فاطمه
تاریخ نشر : ۱۳۸۷
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان
شماره راهنما :‭QV۲۰.۵،ص۶۷۸‮الف‬،۱۳۸۷‬
مرکز :دانشکده داروسازی
5.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
عنوان : مقایسه ایمنی و تاثیر تجویز انسولین به صورت خوراکی با انسولین زیر جلدی در کنترل گلوکز : مرور سیستماتیک و فرا تحلیل ( متا آنالیز )
پدیدآور :‏ مصطفوی‏ ، ابوالفضل
تاریخ نشر : ۱۳۹۴
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان اصفهان
شماره راهنما :‭QU۱۰۷،م۶۱۷م،۱۳۹۴‬
مرکز :دانشکده داروسازی
6.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
عنوان : تهیه و ارزیابی برون تن نانو ذرات زیست چسب متصل شده به لکتین جهت بارگذاری کارودیلول
پدیدآور :‏ ورشوساز‏، ژاله
تاریخ نشر : ۱۳۹۴
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شماره راهنما :‭QV۷۸۵،و۵۴۴ت،۱۳۹۴‬
مرکز :دانشکده داروسازی
7.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : بررسی نظر مادران مورد مشاوره در مورد ویژگیهای طرح بسیج مشاوره سلامت مادران در درمانگاههای شهر اصفهان سال‭۱۳۷۴ ‬
پدیدآور :بهادری‌زاده، نسرین
شماره راهنما :‭WA،۳۰۹،ب/۱۱۵ب،۱۳۷۵‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
8.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : درمان سالک بوسیله ایتراکونازول خوراکی
پدیدآور :مومنی، علی، مجری
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۱‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
شماره راهنما :‭WR،۳۵۰،م۸۵۲د،۱۳۷۱‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
9.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : بررسی تاثیر افزایش حضور فیزیکی انتدینگ روزی دو مرتبه صبح و عصر در کیفیت درمان بیماران اورژانسی بیمارستان آیت‌اله کاشانی اصفهان
پدیدآور :عطاری، محمدعلی
شماره راهنما :‭WX،۲۱۵،ع۶۷۶ب،۱۳۷۲‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
10.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : بررسی وضعیت فارغ‌التحصیلان سالهای‭ ۱۳۶۸-۶۹ ‬دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از نظراشتغال و ادامه تحصیل
پدیدآور :حمدی، محمدرضا، مجری
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۲‬.
شماره راهنما :‭WA،۱۸،/ح۸۱۱ب،۱۳۷۲‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
11.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : رادیال کراتوتومی: موارد انجام و عدم انجام و عوارض آن بهمراه‭ ۶۶ ‬مورد پرسش و پاسخ
پدیدآور :جوادی، محمدعلی
شماره راهنما :‭WW،۲۲۰،ج۷۴۵،۱۳۷۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
12.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : اثر آلودگی ناشی از سرب روی اکولوژی آبهای ناحیه اصفهان
پدیدآور :شاهمنصوری، محمدرضا، مجری
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۳‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
شماره راهنما :‭QV،۲۹۲،ش۲۸۶‮الف‬،۱۳۷۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
13.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : بررسی عوارض دیررس گازهای شیمیایی در جانبازان استان اصفهان
پدیدآور :قانعی، مصطفی، مجری
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۱‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
شماره راهنما :‭QV،۶۶۶،ق۲۹۸ب،۱۳۷۱‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
14.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : تشخیصهای افتراقی حملات صرعی
پدیدآور :صباغیان، زهرا
شماره راهنما :‭WL،۳۸۵،ص۳۷۳ت،۱۳۷۲‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
15.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : بررسی و شناسایی کانونهای تب (اطراف سد زاینده رود)
پدیدآور :پیشوا، ابتهاج
تاریخ نشر : اصفهان.
ناشر : معاونت پژوهشی
شماره راهنما :‭WC،۴۱۰،پ۹۵۳ب،۱۳۷۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
16.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : گزارش فراوانی عدد پراکسید روغنهای خوراکی مورد مصرف در برخی اغذیه فروشیهای سطح شهر اصفهان
پدیدآور :م‍رادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
شماره راهنما :‭WA،۷۰۱،م۴۳۵ت،۱۳۷۶‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
17.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : کارآزمایی واکسن کشته شده سالک بر روی افراد بالغ و کودکان بیش از‭ ۵ ‬سال
پدیدآور :مومنی، علی، مجری
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۴‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
شماره راهنما :‭WR،۳۵۰،م۸۵۲ک،۱۳۷۴‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
18.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : اصفهان
پدیدآور :حسینی، محسن، مجری
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۶]‬.
ناشر : جدول
شماره راهنما :‭QT،۲۵۰،ح۵۷۷ب‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
19.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : بررسی میزان کروم‭۶ ‬+ وکلی در هوا و فاضلاب آبکاریهای اصفهان
پدیدآور :مرتضوی، باقر، مجری
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۷‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
شماره راهنما :‭QV،۲۹۰،م۴۴۶ب،۱۳۶۷‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
20.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : مطالعه پروفایل خونی منتخبی از فرآورده‌های آموکسی‌سیلین طرح ژنریک در انسان و مقایسه آن با سرعت حلالیت آنها
پدیدآور :رئیسی، احمد، مجری
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۹‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
شماره راهنما :‭QV،۳۵۴،ر۹۹۶م،۱۳۶۹‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو